Tecnovap Norge | Hvordan fungerer rensing med dampvaskere

Rensing med dampvaskere

Ved bruk av damp til rengjøring kan man erstatte nesten all bruk av kjemikalier. Ved å benytte 184°C ren damp kan man oppnå sterilisering av de fleste overflater UTEN behov for kjemikalier, kun ved bruk av rent vann.

Hvordan fungerer rensing med dampvaskere

Dampvaskere

Ved bruken av rent vann som varmes opp til 185°C, omgjøres vesken til damp når det utløses gjennom dysene på systemet. BILDE Rengjørings effekten man oppnår ved bruk av damp ved denne temperaturen er meget imponerende.

Ved rengjøring med damp kan man enkelt fjerne smuss og urenheter på en miljøvennlig måte uten bruk av sterke og skadelige kjemikalier, både for personell og objekt som skal rengjøres.

Prosessen ved rengjøring er veldig simpel. Damp vil først løsne opp urenheter fra overflaten for å deretter enten bli sugd opp i gjennom slangen på maskinen eller feste seg til mikrofiberkluten på enden av munnstykket. Dette gjør systemet våres effektivt og enkelt å lære bort videre. På toppen av dette, vil ikke bare flatene bli rengjort, men du vil også kunne desinfisere på samme tid.

Med unntak av “velur” og “silke” kan man nesten bruke våres maskiner på alle typer underlag og tekstil.

Utenom nevnt over kan man faktisk bruke damp til det meste innenfor rengjøring, men det er verdt å nevne at ved bruken av utstyr med denne temperaturen (185°C) må man selvsagt være varsom.

Den høye temperaturen ved bruken av våres systemer gjør at vi lett kan eliminere følgende: Bakterier, virus, sopp og soppsporer, midd, lus og vegglus. Damp gjør det også enkelt å fjerne følgende lukt som kan oppstå over tid med bakterieflora-SJEKK.

Med et verdens-fokus på miljø og utslipp har vi i Tecnovap blir mer-og-mer oppmerksomme rundt miljø og tidligere kjemiske løsninger som har langvarige effekter på miljø og ansatte. Spesielt innenfor rengjøring, der vi VET vi kan bringe fremtidige løsninger til markedet.

Substitusjonsplikten (Erstatnings-plikten) innebærer at enhver er pliktig til å skifte ut skadelige kjemikalier med noe som er mindre skadelig, om mulig.

“Alle virksomheter som yrkesmessig bruker produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikalier, skal vurdere substitusjon.” Miljødirektorated PDF.

Tecnovap’s profesjonelle dampvaskere gir deg muligheten til å redusere vannforbruket med 95% og kjemikaliebruk opp til 95-100%. Alle Tecnovap’s dampvaskere med innsug, tilbyr også muligheten til bruk av Hepafilter (Sykehus-filter).