Tecnovap Norge | Damprensing i verksted og industri

Verksted og industri

Tecnovap har utallige eksempler på hvor effektivt damp kan være på den industrielle siden. Det er høyeffektivt på fjerning av fett og smøring, dyprengjøring av tekstil og interiør og kan være med på å erstatte utallige kjemiske midler som ofte blir brukt av personalet og ansatte.

Damprensing i verksted og industri

Bruksområder

På maskiner og arbeidsflater i mekaniske industrier og verksteder er fett og oljer ofte et stort problem. Dette løses enkelt med våre damprensere, som er en svært effektiv metode for å få det 100 % rent. Og dette er takket være tørr, varm damp på nesten 180 grader under høyt trykk. En damprenser er også svært skånsom mot miljøet sammenlignet med tradisjonelle rengjøringsmetoder som kjemikalier og høytrykk.

Og i motsetning til en høytrykksspyler, som bruker 1200 liter vann i timen, bruker våre damprensere bare 20 liter i timen. Dette har også den fordelen at man unngår problemet med den store mengden vann som sløses bort med høytrykksvaskere.

Damptemperatur løser ikke bare opp fett og olje

Maskiner og arbeidsflater i mekaniske industrier og verksteder er ofte vanskelige å holde fri for fett og oljer som bygger seg opp over tid.

Tørr damp er en effektiv måte å holde dem rene på, og takket være det lave fuktighetsinnholdet i tørr damp er det ingen påfølgende problemer forårsaket av store mengder vannsøl.

Minimal vannforurensning

Maskinene spyler omtrent like mye vann i timen som en tradisjonell høytrykksspyler gjør i minuttet.

Rent vindu uten kjemikalier

Du kan minimere bruken av løsemidler og andre kjemikalier.

Enkel og sikker bruk

Alle Tecnovap-maskiner kan brukes av alle og bruker damp, så det er like trygt som det er effektivt.