Close

Steam Tech

Dampvasker og våtstøvsuger

Steam Tech

12,1 kW

Steam Box Pro Vac – 10 bar, 10,8 kW, OWI*, rengjøringsmiddel og integrert våtsug [leasing price=”xx”] Steam Tech er en trefaset dampvasker med integrert våtsug. Maskinen har et trykk på 10 bar, store beholdere for vann og rengjøringsmiddel samt *OWI (Overheated Water Injection). Damp uten avbrutt Dampvaskeren har et 2-tanksystem. Systemet består av en vanntank og en trykkjele. Vannet fylles på i vanntanken, og så pumpes det derfra og over til trykkjelen. Pumpen styres av TrueTemp™, som er en patentert elektromagnetisk vannivåsensor i trykkjelen og som hele tiden overvåker at vannivået er korrekt i trykkjelen. Dette systemet gjør at dampvaskeren aldri trenger å slås av når det skal fylles på vann, slik det er med dampvaskere der vannet fylles på direkte i trykkjelen. Dampvaskeren har en industriell dampkjele av rustfritt, syrefast stål. Det patenterte varmeelementet er svært effektivt, samtidig som det er svært kompakt og kan skiftes ut. Denne dampvaskeren har også en kjemikalietank. Kjemikaliets virkningsgrad øker drastisk siden det varmes opp til 100 °C. Med høyere virkningsgrad minsker mengden kjemikalier som trengs. Bra for miljøet og bra for brukeren som kan redusere håndteringen av rengjøringsmiddel.

Leave a Reply