Close

10 September, 2013

Steam Power

Damp- og høyttrykksvask

Steam Power

7,3–40,1 kW

Steam Power dampvasker – regulerbart trykk, opptil 36 kW effekt, OWI* og rengjøringsmiddel Steam Power høyttrykksvask – regulerbart trykk og varmt vann [leasing price=”xx”] Steam Power er dampvask med integrert høyttrykksvask som er spesielt egnet når det er behov for både dampvask og høyttrykksvask. Damptrykket er regulerbart mellom 6 og 10 bar og høyttrykksenheten har regulerbart trykk mellom 30 og 150 bar. Tilpassede tanker for vann og rengjøringsmidler, kobling for fast vanntilkobling, digitalt manøverpanel og OWI* (Overheated Water Injection). IPX5-klasse. Dampvask Dampenheten har et system med automatisk påfylling av vann til trykkjelen; 2-tanksystemet består av en beholder for påfylling av vann og en separat trykkjele. Den automatiske påfyllingen av vann til trykkjelen styres av den patenterte vannivåsensoren TrueTemp™, som garanterer at vannivået alltid er korrekt i trykkjelen. Dette systemet gir en maskin som er optimert for kontinuerlig bruk. Den industrielle trykkjelen er produsert av syrefast stål har 10 års garanti og et patentert og utskiftbart varmeelement. Dampenheten finnes i fem ulike effekttrinn, fra 7,2 og opptil 36 kW. Det finnes også en modell med regulerbar effekt. Maskinen er utstyr med en beholder for rengjøringsmiddel. Rengjøringsmidlet varmes opp til ca. 100 °C, og dette øker effektiviteten drastisk, som igjen fører til at forbruket av rengjøringsmiddel blir minimalt. Maskinen er også klargjort for fast vanntilkobling. Dette elektroniske kontrollpanelet befinner seg foran på maskinen for enkel betjening under arbeidet. Panelet viser trykk og arbeidstimer og bruke også til å styre eksterne tilbehør, som f.eks. Bacchus Tube.

Leave a Reply