Close

Start din egen forretning

Starte opp for seg selv med en dampvasker

for rengjøring og renhold

Det er bare fantasien som setter grenser

for mulighetene til å starte sitt eget foretak. Det finnes mange typer bruk der rengjøring med tradisjonelle metoder ikke er det best egnede alternativet og damp er i mange tilfeller det eneste alternativet.

  • svært kostbare (f.eks. tørrisblåsing)
  • tidskrevende (f.eks. rulletrapper)
  • forårsake store mengder vannsøl/deponiavfall (f.eks. bilvask)

 

Bli en bruker av Tecnovap dampvasker

Leave a Reply