Close

Tegning og diagrammer

Tegning og diagrammer

Alle maskiner har et typeskilt som blant annet viser artikkelnummeret. Kontroller maskinens artikkelnummer nøye! Det er svært viktig at maskinens artikkelnummer stemmer overens med dokumentasjonen. Det kan ha skjedd en forandring i maskinens konstruksjon fra en versjon til en annen som i noen tilfeller betyr at maskinens komponenter ikke er de samme.

 

Leave a Reply