Close

23 May, 2014

Dampvasker Restaurant spisesteder

Damp rengjøring restauranten, spisesteder

Høye hygienekrav oppnås med en dampvasker

Med en dampvasker fra Tecnovap kan man desifiserer og rengjøre hele kjøkkenet

Damp rengjøring for hotell og restaurant

All yrkesmessig håndtering av næringsmidler omfattes av et regelverk som har som formål å gi konsumentene tilstrekkelig og korrekt informasjon om maten, som også skal være trygg å konsumere. Kommunale inspektører følger opp at reglene etterfølges, og mange kommuner publiserer resultatene av inspeksjonene på sine respektive hjemmesider. Resultatene pleier å resultere i overskrifter om “kro-snusk” i aviser, radio og TV på grunn av det ofte store antallet estabilsementer som ikke består inspeksjonen.

Med Tecnovap sine dampvaskere desinfiserer og rengjør man hele spisested. Man tar livet av alle bakterier, virus, sopp og soppsporer, midd, lus og veggdyr. Kjøkken er alltid utfordring da det har mange smale sprekker og steder det er vanskelig og komme til.

Listeria er en bakterie som er en vanskelig og få fjernet. Dette er fordi den gjemmer seg når det vaskes med vann, samtidig som vannet kjøles ned når det treffer kalde flater. Med 185 grader og 10 bar kommer dampen fra en Tecnovap dampvasker til overalt og dreper bakteriene.

 

Externe lenkar

Kundecase

Les om hvordan restauranten på World Trade Center i Stockholm rengjør hele restauranten med damp

 

Video: Rengjøring av sklisikre gulv

Referanser

Information om næringsmiddelkontroll fra Svenska Livsmedelsverket

Leave a Reply