Close

10 April, 2014

Damprengjøreing kjøretøy, bil og båt

VERDENS FØRSTE SVANEMERKEDE MILJØ BIL KLARGJØRING

Future Car Care på Solna bestemte seg for å satse litt annerledes når de startet med bil klargjøring. Etter mange undersøkelser og tester fant vi ut at bilvask med damp var den mest miljøvennlige og overlegne måte å rengjøre hele bilen på. Når vi vasker en vanlig bil med Steam Box Industri så bruker vi ikke mer en 5-10 liter vann, sammenlignet med høytrykk vask, hvor det går med 100-300 liter vann og ofte mer. En annen fordel er at man ikke trenger oljesoperator, en installasjon som fort koster 500.000 eller mer. Når vi slipper det store vannspillet er det mulig å jobbe med flere biler samtidig og bruken av kjemikalier er redusert til det minimale sier Alex Ghanati.

Future Car Care startet i 2013 og har nå 6 avdelinger og skal ekspandere i årene som kommer.

Tecnovap har også gleden av og tilby bil klargjøring kurs ved bruk av damp. Kontakt oss for tilbud.

 

 Damprengjøre kjøretøyRens utvendig bil

Dampvasker til innvendig og utvendig vask av alle kjøretøy Tecnovaps dampvaskere er markedets mest effektive rengjøringsmaskiner på en rekke områder, også både inn- og utvendig vask av kjøretøy. Tecnovap har produkter som effektivt løser mange av utfordringene som finnes innenfor vask av kjøretøy.

  •  Damp er enestående til å gjøre rent i de mange trange og utilgjengelige kriker og kroker som finnes på alle kjøretøy og som er vanskelige eller umulige å gjøre rene ellers.

  • En normal rens at seter og interiør er meget tid krevene og man må regne med lang tørketid, ofte så må bilen stå over natten med ekstra varme.  Da er det praktisk med en dampvasker fra Tecnovap siden tørketiden for vaskede tekstiler er ca 15/20 minutter.
  • Damp er også fantastisk bra for å fjerne uønskede lukter fra dyr, tobakk, urin osv.
  • Tecnovap dampvaskere benytter kun 4% vann og er derfor sikker i bruk av aircondition og som motorvask.
  • Ved sanering etter f.eks. brann, fukt eller soppskader er en dampvasker det beste hjelpemidlet som finnes.
  • Med stadig strengere regler for utslipp av forurenset vann stiger også kostnadene for deponiavfall. Med en dampvasker tørkes vanndråpene opp med en microfiberklut.

Damp er miljø og allergivennlig.

RENGJØR BILEN UTVENDIG MED KUN 3 GLASS MED VANN

Novus har på oppdrag fra Svenskt Vatten og vannverkene i landets kommuner undersøkt hvordan landets bileiere vasker bilene sine.

Resultatet viser at 26 prosent vasker bilene sine på gaten selv om ni av ti sier at de er klar over at for miljøet er det et av de dårligste stedene for bilvask. Vaskevannet fra biler som vaskes på gaten, renner urenset ned i avløpene og fortsetter deretter ut i naturen inklusiv til sjøer og vassdrag som brukes som vannkilder. Forurensninger som kan finnes i vannet, er foruten avfetting, bilsjampo og bilvoks også dekkrester, olje, asfalt samt tungmetaller som bly, krom, nikkel, kadmium, sink og kobber. Utførte målinger viser at 5000 tonn avfettingsmiddel, bilsjampo og bilvoks, 2000 tonn olje samt 5,5 tonn tungmetaller renner ut i naturen på denne måten hvert eneste år.

Antallet kommuner som innfører forbud mot å vaske bilen hjemme i innkjørselen på grunn av de store mengdene forurensning som slippes ut i avløpene, øker hele tiden. I takt med at utslippskravene for forurenset vann blir strengere, øker interessen for alternative måter å vaske bilen på, og da er damp det selvskrevne valget.

Vannforbruk ved bilvask.

  • Tecnovap dampvasker   5-10 liter
  • Selvvask på stasjon         70 liter
  • Bilvaskmaskin          ca 130 liter
  • Hjemmevask            ca 380-500 liter 

Tecnovaps dampvaskere er markedets mest effektive rengjøringsmaskiner på en rekke områder, også både inn- og utvendig vask av kjøretøy.
Tecnovaps dampvaskere er markedets mest effektive rengjøringsmaskiner på en rekke områder, også både inn- og utvendig vask av kjøretøy.

Summary
Damprengjøre kjøretøy, bil og båt
Article Name
Damprengjøre kjøretøy, bil og båt
Description
Dampvasker til innvendig og utvendig vask av alle kjøretøy Tecnovaps dampvaskere er markedets mest effektive rengjøringsmaskiner på en rekke områder, også både inn- og utvendig vask av kjøretøy. Tecnovap har produkter som effektivt løser mange av utfordringene som finnes innenfor vask av kjøretøy.
Author
Publisher Name
Tecnovap
Publisher Logo

Leave a Reply