Close

13 July, 2017

Hvordan virker rengjøring med damp?

Damprengjøring er en naturlig og genial metode å rengjøre på.

Man bruker kun rent vann som varmes opp til 185 grader som da omgjør vannet til damp i det det kommer ut av dysene. Rengjøringseffekten man oppnår med damp er utrolig god, det som skjer er at dampen først løser skitten i fra flatene for deretter enten bli sugd opp igjennom slangen for de modellene som har integrert sug eller fester det seg i fiber klutene som sitter foran på munnstykkene. Ikke nok med at fett og skitt forsvinner, alle flater som blir rengjort blir samtidig desinfisert. Grunnen til dette er den høye temperaturen som er i det dampen treffer flatene.

Når det gjelder hva man kan rengjøre og ikke rengjøre så kan man nesten bruke disse maskiner på alle typer underlag med unntak av velur og silke. Ellers kan man bruke dampen på det meste, men man skal selvsagt være varsom. Da den høye temperaturen dreper bakterier og sopper så fjerner den vond lukt. Den høye temperaturen dreper: bakterier, virus, sopp, soppsporer, midd, lus og vegglus.

I dag er vi blitt veldig oppmerksom på hvordan kjemikalier påvirker kroppen og miljøet. Europarådet opplyser at ved bruk av kjemikalier som sprayes, vil partikler ligge i luften opp mot 4 timer. Det er ikke snakk om lungene tar skade av kjemikalier, det er når.

Rengjør man med rent vann fra springen kommer man ikke i den situasjonen.  Substitusjonsplikten innebærer at enhver er pliktig til å skifte ut farlige kjemikalier med noe som er mindre skadelig om mulig. Mer miljøvennlig og ufarlig, en vann som man drikker fra springen, kan man ikke finne. Så med damp har man løst problemet.

Med Tecnovap sine dampvaskere reduserer man vannforbruket med 95% og kjemikaliebruk med 95-100 %

Alle Tecnovap sine dampvasker med sug har man også mulighet til å montere hepafilter. (Sykehus filter)