Close

11 November, 2014

Dampvaskerhjelp til Hjelpemiddelsentralen

Rent utstyr med damp

Coronavirus:

Desinfiser og rengjør med 174-184 grader damp. Tecnovap er et at de viktiske og mest innovativet selskapene i hele verden innen damprensesektoren. Vi har sammarbeidet med helsesektoren i mange tiår. Når SARS-viruset forårsaket utbrudd i 2003 arbeidet vi tett med helsevesenet i hele verden.

Coronaviruset som har fått navnet SARS-CoV-2 og smitter via luft, direkte kontakt, gjennom overflater og gjenstander. Coronasviruset setter seg på overflater fra noen timer til flere dager. Corona viruset tåler ikke varme særlig godt. Seniorforsker Gunnveig Grødeland ved det Medisinske fakultetet i Oslo uttaler at influensavirus begynner å få en geleaktig konsistens på 30 grader.

Forskning viser at tørr damp med så høy temperatur på 174-184g at det virus, bakterier, midd, lus etc dør innen 1 sekund.

Dampvasker fra Tecnovap dreper Coronaviruset med damp.

 

Damp kommer til i kriker og kroker

 

På en hjelpemiddelsentral er det mye utstyr som skal rengjøres, og det er svært høye krav til hygiene. I tillegg er mye av utstyret vanskelig å gjøre skikkelig rent. Anbefalingene for rengjøring av hjelpemidler inneholder flere ulike kjemiske produkter for å redusere smittefaren mellom brukerne. I dampvaskeren Tecnovap anbefaler til hjelpemiddelsentraler, holder dampen en temperatur på 184 °C, noe som er mer enn nok for å oppnå samme resultat som de kjemiske produktene, men uten fare for at brukerne utvikler allergier, og uten at miljøet påvirkes. Et desinfiserene kjemikalie bruker mellom 10-20 minutter for å ha riktig effekt, dampen bruker 1 sekund. Tecnovap dampvaskere fjerner syltetøy, sjokolade, kaffe, vin og sukkerholdige produkter i løpet av sekunder. På trange steder som sammenkoblinger og fester sørger den høye temperaturen og 10 bars trykket at smuss lett forsvinner.

Desinfisering og rengjøring av senger

 

 

 

 

 

 

Problemet kan fort oppstå hvis man setter en seng i en senge-vasker at det samler seg vann inne i rørene. Dette vannet vannet sørger for at sengen ruster inne i rørene og dette igjen renner ut hos pasienten som mottar sengen. I noen tilfeller har dette vannet rent ut og ødelagt gulvtepper, noe som utgjør en ekstra utgift på materialer og tid. Med Tecnovap dampvasker som produserer tørr damp med kun benytter 4% vann, noe som utelukker at elektrisk utstyr blir ikke ødelagt.

Dampens høye temperatur dreper de fleste patogene bakterier og virus, men også sopp, soppsporer, midd, lus og lopper inklusiv eggene.
  • Mange kriker og kroker på f.eks rullestoler og sykehussenger kan gjøres rene med damp.
  • Tekstiler rengjøres enkelt med damp og har en tørketid på kun 15 minutter.
  • Dampen rengjør i dybden, varmen åpner porene og fjerner dyptsittende smuss.
  • Damp er miljøvennlig og gjør rent uten kjemikalier.
  • Rene og hygieniske toaletter uten bakterievekst
  • Renslighet er Alfa og Omega for å minske spredning av smitte

Rengjøring av elektriske kjøretøyer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengjør kjapt sikkert og enkelt av El kjøretøyer. Man reduserer tiden med 70-80%

Damp er desinfiserende

Dampens temperatur på 184 °C betyr at behandlede overflater blir desinfiserte. Med et trykk på 10 bar, som i den anbefalte dampvaskeren, vil den varme dampen komme til også på trange og smale plasser, som ikke bare blir desinfisert, men som også blir helt rene for olje, fett og annen smuss. Tekstiler og møbler er tørre og sittbare etter kun 15-20 minutter.

Eksterne lenker

Kundecase

Referanser

Leave a Reply