Close

18 July, 2017

Dampvaskere for sykehus og helseinstitusjoner, desinfisering med damp

Et desinfiseringsmiddel har mellom 10-20 minutters virke tid, dampen gjør det samme på 1 sekund!

God hygiene er viktig i alle servicebransjer hvor vi skal bo, spise og sove. I en travel hverdag kan man slite med å etterleve de stadig strengere krav og regler fra helsemyndighetene. Ingen er uenig i at gode renholdrutiner hindrer sykdom og smitte – men det er ikke alltid like enkelt å etterleve – dersom man ikke har tilgang på det rette utstyret, kjemikaliene og frem for alt, kunnskap.

– bra i sensitive miljøer og i miljøer med høye krav til renslighet

Coronavirus:

Desinfiser og rengjør med 174-184 grader damp. Tecnovap er et at de viktiske og mest innovativet selskapene i hele verden innen damprensesektoren. Vi har sammarbeidet med helsesektoren i mange tiår. Når SARS-viruset forårsaket utbrudd i 2003 arbeidet vi tett med helsevesenet i hele verden.

Coronaviruset som har fått navnet SARS-CoV-2 og smitter via luft, direkte kontakt, gjennom overflater og gjenstander. Coronasviruset setter seg på overflater fra noen timer til flere dager. Corona viruset tåler ikke varme særlig godt. Seniorforsker Gunnveig Grødeland ved det Medisinske fakultetet i Oslo uttaler at influensavirus begynner å få en geleaktig konsistens på 30 grader.

Forskning viser at tørr damp med så høy temperatur på 174-184g at det virus, bakterier, midd, lus etc dør innen 1 sekund.

Dampvasker fra Tecnovap dreper Coronaviruset med damp.

 

Dampens høye temperatur dreper de fleste patogene bakterier og virus, men også sopp, soppsporer, midd, lus og lopper inklusiv eggene.
  • Mange kriker og kroker på f.eks rullestoler og sykehussenger kan gjøres rene med damp.
  • Tekstiler rengjøres enkelt med damp og har en tørketid på kun 15 minutter.
  • Dampen rengjør i dybden, varmen åpner porene og fjerner dyptsittende smuss.
  • Damp er miljøvennlig og gjør rent uten kjemikalier.
  • Rene og hygieniske toaletter uten bakterievekst
  • Renslighet er Alfa og Omega for å minske spredning av smitte

 

 

 

Helsepersonell advarer mot sterke kjemiske rester som er en primær faktor i mange allergi relaterte barndoms sykdommer og plager. Faktisk pleier kjemiske rester å fremme biofilmutvikling. Biofilmer er kjent for å motstå bakteriedrepende midler, men den gode nyheten er at det er biologisk umulig for bakterier å motstå ekstrem varme, for eksempel en kort direkte utsettelse for overopphetet damp. Damp er ikke nytt i helsevesenet. Kirurgiske instrumenter blir vanligvis sterilisert ved å bruke  overopphetet damp og er et utmerket middel for å fjerne jordbakterier og rester. Dagens avanserte bolig- og kommersielle damprensere når ikke alltid den samme høye temperatur som de enhetene som for tiden brukes på sykehus. Tecnovap dampvaskere produserer derimot denne høye temperaturen  (4% vann). Denne dampen kan til og med nå opp til 184° C, hvorpå alle levende organismer blir drept i løpet av sekunder. Kombinasjonen av overopphetet damp og trykk i en god dampvasker gjør det mulig for sykehuset å redusere drastisk eller kutte helt sitt kjemiske forbruk og spare dem tusenvis av kroner per år. Ved å endre rengjøringteamet til mer effektive teknikk, reduserer dagens sykehus også rengjøringsiden. Konkret vil arbeidstakere som bruker dampvasker bruke spesialdesignede dampdiffusjonsverktøy for å rengjøre overflater raskt og effektivt, inkludert gulv, vegger og tak.

Tecnovap dampvaskere lar deg ordne alt dette på en enklere, sikrere og mye mer effektiv måte. Nedenfor har vi samlet en rekke artikler som viser deg hvordan din hverdag kan bli enklere, sikrere og langt mer effektiv – dersom du velger en dampvasker fra Tecnovap.

5 Step to chemical cleaning in healt care som er produsert sammen med kjente forskningssentere og sykehus rundt om i verden, bruker Tecnovap dampvasker som eksempel på hvordan man kan drepe bakterie og virus og redusere eller fjerne kjemikalier i helseinstitusjoner.