Close

4 August, 2017

Dampvasker til avfetting og rengjøring før lakkering.

Rengjøring av biler før billakkering.

Hesby Billakkering AS er Vestfold største frittstående verksted, og driver lakkering i sine lokaler på Sem utenfor Tønsberg. De har i dag 1000 kvm til rådighet, og fremstår som et moderne og fremtidsrettet verksted.

Hesby Billakkering er i dag en mesterbedrift som er godkjent av NBF og miljøgodkjent av Miljø fyrtårn. Hesby lakkering har stort fokus på miljø, kvalitet, og logistikk, og har utviklet sitt eget logistikk program for å kunne få ned produksjonstiden.

I et tøft konkurransekrevende marked har Hesby Billakkering med Morten Evensen som daglig leder, vært innovative og fremtidstenkende med tanke på hvordan de kunne drive på mest mulig miljøvennlig og effektiv måte.

Dette er en av grunnene til at Hesby Billakkering i flere år har benyttet dampvasker fra Tecnovap, til avfetting og rengjøring av bilene før lakkering. Den viktigste grunnen var å få ned  bruken av farlige kjemikalier. Noe som må sies at vi har lykkes med, etter nærmere 4 års bruk sier Lars Erik Ormann (verksmester)

Lars Erik forteller:

[blockquote]
Etter vi tok i bruk dampvaskere fra Tecnovap har vi hatt en stor reduksjon i eksponering av farlige kjemikalier med over 80% inne på verkstedet. Reduksjonen gjelder også kjemikalier som er hud-gjennomtrengende. Andre fordeler er at dampen kommer til overalt som feks i hjulhus, bak lister, skinner, emblemer, lykter, skjermskjøter etc. Vi slipper også problemer med at avfetting eller kjemikalier renner tilbake etter lakkering sier Lars Erik Ormann.
[/blockquote]

Etter å ha kjøpt flere dampvaskere fra Tecnovap, falt valget på en Steam Box Pro. Dette er en maskin på 14,2kW og produsere kontinuerlig damp. Maskinene er på 184 grader og er på 10 bar. Maskinene til Tecnovap kan også suppleres med en vakuum enhet og benyttes til å dyprense tekstiler.

Steam Box Industrial Top Vac

Dette er en maskin som opprettholder kontinuerlig trykk og varme i time etter time.