Close

Dampteknikk – Tørr damp – dampvasker for profesjonelle

Dampteknikk – Tørr damp

100 % rent med damp

Tecnovaps dampvaskere produserer tørr og varm damp

Zinners Cirkel inneholder de fire elementene som påvirker rengjøringsprosessen. Ved å øke ett eller flere elementer kan ett eller flere av de andre elementene reduseres. Ved å øke temperaturen kan eksempelvis forbruket av kjemikalier reduseres eller til og med utelates helt. Ved å øke temperaturen drastisk kan tiden og den mekaniske bearbeidingen reduseres.

Temperaturen på dampen er avgjørende
Tecnovaps dampvaskere produserer tørr og varm damp under trykk. Høyt trykk øker kokepunktet og er årsaken til at dampen kan oppnå temperaturer på opp til 185° C. Vi kaller det for Supersteam. Det er takket være den høye temperaturen at Tecnovaps dampvaskere oppnår så fantastiske resultater. Metoden er ikke bare effektiv og rask, men også skånsom og miljøvennlig.

Fordelen med tørr damp er det svært lave vannforbruket (4%), som fører til at det blir lite fuktighet etter at rengjøringen er fullført. Metoden kan derfor tas i bruk over alt.

Den høye temperaturen som den varme dampen avgir, rengjør ikke bare på overflaten, men åpner opp porene i underlaget for å løse opp inngrodd smuss samtidig som overflaten desinfiseres med Supersteam. Mikroorganismer som bakterier, virus, midd, lus og lopper (inklusiv egg) utryddes effektivt og hindrer ny vekst, og problemet er borte.

Takket være den dyptgående rengjøringen fjerner Supersteam også uønsket lukt.

Supersteam er svært effektiv mot sopp og soppsporer på alle typer overflater.

En annen fordel med å kun bruke Supersteam er at det ikke etterlates rester på den rengjorte overflaten. Tradisjonell rengjøring med kjemikalieprodukter etterlater rester på overflaten, og ny smuss får fort feste i disse restene. Med Supersteam forblir derfor overflaten renere lengre.

Supersteam produseres av vanlig tappevann – 100 % allergi- og miljøvennlig!

Tecnovaps dampvaskere produserer Supersteam under høyt trykk – opptil 10 bar. Dampen løser opp smusset, og det høye trykket blåser bort det løse smusset. Dette gjør at det blir rent over alt; i kriker og kroker, hjørner, sprekker, hulrom, ja, over alt!

Leave a Reply