Close

Carmen Mini

Dampvasker og våtstøvsuger

Carmen Mini

2,45 kW

Carmen Mini – 6 bar, 2,45 kW, OWI* og integrert våtsug [leasing price=”xx”] Carmen Mini er en 6 bars dampvasker med OWI* (Overheated Water Injection) og integrert våtsug. Drift uten avbrudd Maskinen har et 2-tanksystem med automatisk vannpåfylling til trykkjelen som innebærer at vann fylles på i en vanntank, og så pumpes vannet derfra til den separate trykkjelen. Den automatiske vannpåfyllingen fra vannbeholderen til trykkjelen styres av en patentert vannivåsensor, TrueTemp™. Dette systemet innebærer at det kan fylles på vann kontinuerlig, at vannmengden i trykkjelen alltid er optimal, at risikoen for at maskinen tørrkoker er minimal, at maskinen ikke trenger å slås av, avkjøles, fylles på og varmes opp. Dette betyr altså uavbrutt drift. Den industrielle trykkjelen er produsert av syrefast stål har 10 års garanti og et patentert og utskiftbart varmeelement. Maskinens effekt er 2,45 kW.

Leave a Reply