Close

Dampvaske Hygienekontroll

Kikkoman Lumitester PD-20

Rask målemetode for bedre hygienekontroll

  • Prøvesvar på 10 sekunder
  • Lagrer 2000 målinger
  • Måler både ATP og ATM
  • Liten og lett

 

Ufullstendig rengjøring i sensitive miljøer, som f.eks. næringsmiddel og bioteknikk, kan på veldig kort tid gi opphav til ny bakterievekst. Tradisjonell dyrking av mikroorganismer er derfor en alt for langsom teknikk for hygienekontroll. Et alternativ er i stedet å bruke en Lumitester PD-20, som måler både ATP (levende materie) og AMP (ikke-levende organisk materie). Teknikken for å måle AMP som Lumistern bruker, er patentert av Kikkoman. Den mobile enheten er ikke større enn en mobiltelefon, og med den utføres målingene direkte på plassen, og prøvesvaret foreligger allerede etter ti sekunder. De opptil 2000 målingene som lagres i måleenheten, kan enkelt føres over til en datamaskin, der de innhentede dataene kan sammenlignes i ulike typer rapporter tilpasset brukeren.

Leave a Reply