Close

All-emballage damper bort problemene

All_embalage_IBC

Dampvasker og dampvaskere fra Tecnovap

 

All-emballage er størst i Norden innenfor rekondisjonering, returhåndtering og salg av IBC*-tanker. I foretakets miljøgodkjente anlegg i Jordbro sør for Stockholm i Sverige håndteres over 40 000 nye og rekondisjonerte IBC-tanker hvert år. Kundebasen befinner seg i hovedsak i Norden, men også i Baltikum, og bransjene varierer fra petroleum, farge og lim, papir og næringsmiddel. 

I Norge er Shültz denne opperatøren som også benytter damp for fjerning av merkelapper.

Miljøet gjennomsyrer virksomheten

Alle momenter, fra henting av containere til sanering av restprodukter, er miljøoptimerte. Personalet har kunnskap og kompetanse, kjøretøyene er spesialtilpasset, og med høyeffektivt utstyr for rekondisjoneringen blir det ikke besparelser bare for kundene, men belastningen på miljøet kan halveres sammenlignet med en ny IBC-tank. – For oss er det en selvfølge å jobbe intensivt med å øke miljøhensynene, vi har miljøet i tankene, sier produksjonssjef Ronny Christensson med et smil.

Tapetfjerning ga ideen

Alle IBC-tanker er merket med innholdsetiketter som sitter med klister og ofte er det flere lag med etiketter oppå hverandre. Etiketter og klister var vanskelig å få bort, og det tok lang tid. Teknikken som ble brukt, var skraper og kjemikalier. Ronny Christensson begynte å lete etter en enklere og raskere måte å fjerne etiketter og klister på og som samtidig var miljøvennlig. Tidligere hadde han brukt damp til å fjerne gammel tapet, og ville se om det kunne fungere på IBC-tankene også. Tecnovap ble kontaktet for å gjøre en test på plast. Resultatet ble positivt, og All-emballage kjøpte en dampvasker.

Bare fordeler

– Da vi gikk over til å dampe bort etiketter og klister, merket vi med en gang hvor mye raskere det gikk. Og vi trenger ikke lenger å kjøpe så mye kjemikalier, og det er bra, både for oss, som ikke lenger trenger å jobbe med sterke kjemikalier, og for miljøet, sier Ronny Christensson.

Kundetilpasset produktutvikling

Ronny Christensson ønsket et optimalt munnstykke for at prosessen skulle bli så effektivt som mulig. Han kontaktet Tecnovap og la fram tankene sine, og Tecnovap utviklet munnstykket akkurat slik han ville ha det. – Det eneste jeg angrer på, er vi ikke investerte i en dampvasker tidligere, avslutter Ronny Christensson. *IBC=Intermediate Bulk Container, en kubisk beholder for smidig transport av krevende elementer som væsker eller bulklast.

Eksterne lenker

All-emballage

Leave a Reply